A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej

Menu główne
Gdzie nas znajdziesz

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
ul. Malczewskiego 24
26-609 Radom
 

adres korespondencyjny

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
ul. Nowy Świat 4A
00-497 Warszawa

Wyszukiwarka
Szukajszukanie zaawansowane
Przedmiot działania

Rejestr zmian

 

PKD

OPIS

PKD 20.51.Z 

produkcja materiałów wybuchowych

PKD 25.40.Z

produkcja broni i amunicji

PKD 27.11.Z

produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

PKD 27.12.Z

produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 29.10.A

produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych

PKD 30.30.Z

produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

PKD 30.40.Z

produkcja wojskowych pojazdów bojowych

PKD 33.11.Z

naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 33.12.Z

naprawa i konserwacja maszyn

PKD 33.13.Z

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

PKD 33.14.Z

naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 33.15.Z

naprawa i konserwacja statków i łodzi

PKD 33.16.Z

naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

PKD 33.20.Z

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 45.19.Z

sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.20.Z

konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 45.31.Z

sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 46.14.Z

działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

PKD 46.18.Z

działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

PKD 46.19.Z

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 46.52.Z

sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

PKD 46.69.Z

sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

PKD 46.77.Z 

sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

PKD 46. 90.Z

sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 49.41.Z

transport drogowy towarów

PKD 52.10.B

magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD 52.24.C

przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

PKD 62.09.Z

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

PKD 64.19.Z

pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 64.20.Z

działalność holdingów finansowych

PKD 64.91.Z

leasing finansowy

PKD 64.92.Z

pozostałe formy udzielania kredytów

PKD 64.99.Z

pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 68.20.Z

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 69.20.Z

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

PKD 70.10.Z

działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

PKD 70.22.Z

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 71.20.B

pozostałe badania i analizy techniczne

PKD 72.19.Z

badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

PKD 74.10.Z

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

PKD 74.90.Z

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 82.11.Z

działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

PKD 82.30.Z

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 84.22.Z 

obrona narodowa

PKD 84.24.Z

bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

PKD 85.59.B

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

Udostępniający: Beata Pustuła
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2014-03-16 22:45
Czas wytworzenia: 2014-03-16 22:45
Czas ost. modyfikacji: 2016-02-10 16:41

do góry